[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

ประวัติ ตำบลควนธานี


สมัยตั้งเมืองที่ตำบลควนธานี (พ.ศ.
2345 - 2436) เมืองตรังเมื่อปี พ.ศ. 2345 เท่าที่ทราบจากหลักฐานทำเนียบเมืองนครศรีธรรมราช ว่าครั้งสมัยรัชกาลที่ 2 (สมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย) ตั้งพระยาบริรักษ์ภูเบศร์ (น้อย) เป็นพระยานครศรีธรรมราช สืบแทนเจ้าพระยานคร (พัฒน์) และตั้งหลวงอุไภยธานีเป็นผู้พยาบาลเมืองตรัง หลวงอุไภยธานีเป็นบุตรเจ้าพระยานครฯ (น้อย) ในปี พ.ศ.2345 ปรากฏจากทำเนียบกรมการเมืองตรังว่า หลวงอุไภยธานี ได้เป็นพระอุไภยธานี โดยมีตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองตรังเป็นคนแรก และได้สร้างหลักเมืองตรังที่ควนธานี (ศาลหลักเมืองตรังที่ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง ปัจจุบัน) ห่างจากตัวจังหวัดปัจจุบัน ไปทางทิศใต้ 8 กม.

  จากอดีตย้อนไปในปี 2354 ปรากฏหลักฐานพอคะเนได้ว่า ในช่วงรัชกาลที่ 2 (สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า- นภาลัย) ตั้งหลวงอุไภยธานีเป็นผู้พยาบาล เมืองตรัง หลวงอุไภยธานีเป็นบุตรเจ้าพระยานครฯ (น้อย) ในปี พ.ศ.2345 ปรากฏจากทำเนียบกรมการเมืองตรังว่า หลวงอุไภยธานีได้เป็น พระอุไภยธานี โดยมีตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองตรังเป็นคนแรก และได้สร้างหลักเมืองตรัง ที่ตำบลควนธานี (ปัจจุบันศาลหลักเมืองตรัง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ) หลวงอุไภยธานี ได้จัดให้สร้างศาลหลักเมืองตรังขึ้น ซึ่งในอดีตศาลหลักเมืองเป็นเพียงเพิงสังกะสีเล็กๆ สภาพชำรุดมองไม่เห็นเสาหลักเมืองเพราะมีปลวกขึ้นมาแทนที่ เมื่อพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองตรังแล้วได้พิจารณาเห็นว่าที่ตั้งเมืองตรัง ที่ตำบลควนธานีนั้นอยู่ห่างจากฝั่งทะเล มากไม่เหมาะกับการขยาย ความเจริญของบ้านเมือง จึงได้กราบบังคมทูลขอย้ายที่ตั้งเมืองจากตำบลควนธานีไปตั้งที่ตำบลกันตัง ปี พ.ศ. 2436 ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต

ในปี พ.ศ.2535 ได้มีการจัดบูรณะครั้งใหญ่ เนื่องจากเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดตรังได้บูรณะศาลหลักเมืองให้อยู่ในสภาพที่สง่างามเป็นสัญลักษณ์ว่า ณ ควนธานีแห่งนี้ คือที่ตั้งเมืองตรังในอดีต มีการประกอบพิธีนำต้นราชพฤกษ์ไปเป็นเสาหลักเมืองตรัง พ.ศ.2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมและทรงสุหร่ายยอดเสาหลักเมืองตรัง ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และได้อันเชิญยอดเสาหลักเมืองตรังกลับจังหวัดตรังและในปี พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เปิดศาลหลักเมืองตรัง จวบจนในปี พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมา จังหวัดตรังร่วมกันหน่วยงานต่างๆ จัดบูรณะศาลหลักเมืองตรังและจัดพิธีสมโภชเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชครบ 60 พรรษา

ประวัติกศน.ตำบลควนธานี

 


กศน.ตำบลควนธานี

 

การจัดการศูนย์การเรียน

 

เดิมศูนย์การเรียนชุมชนตำบลควนธานี  เป็นศาลา  4 เสาที่สร้างขึ้นที่หน้าบ้านนักศึกษา  อยู่ที่ถนนเก่าข้างวัดควนธานี  หลังจากนั้นในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2550  นักศึกษาได้เข้ามาติดต่อประสานงานกับอบต.ควนธานีและได้เข้ามาทำการสอนที่ห้องประชุมของอบต. (นักศึกษาเป็นประธานสภาของอบต.ด้วย  คือ คุณอนุ  สิงสังข์ )  และหลังจากที่มีการเรียนการสอนทำให้นายกอบต.(นายนิวัฒน์  ชลธาร )และปลัดอบต. (นายเจตพล    ศรมณี) เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของคนในชุมชน  ก็จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของตำบลควนธานีขึ้น  ซึ่งใช้พื้นที่ร่วมกันกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางอบต.ควนธานี  ทั้งในเรื่องสถานที่  สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน  และชุดกีฬาของนักศึกษาที่ร่วมแข่งขันกีฬาศรช.เกมส์  รวมทั้งส่งเสริมกลุ่มอาชีพอาหารขนม  ในหมู่ที่  6  ซึ่งกศน.กันตังเป็นผู้จัดการเรียนการสอนและทางอบต.ก็เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์เช่น ตู้อบขนมให้กลุ่มอาชีพอาหารขนม

 

 

 

 

 เข้าชม : 1879
 
 

กศน.ตำบลควนธานี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง
ที่อยู่http.//202.143.161.187/kuantanee/เบอร์โทร.089-6520378
e-mail:.ph_wanwimol@hotmail.co.thวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. ในสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบหมายให้นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นำคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ และคณะครูและบุคลากรที่ผ่านการอบรมผู้กำกับลูกเสือ ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558 และถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ สนามกีฬาเทศบาล นครตรัง ในพิธีได้รับเกียรติจากนายเดชรัฐ สิมสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน  ซึ่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้สนับสนุนอาสายุวกาชาด จำนวน 30 คน เพื่อบริการด้านการพยาบาลแก่ลูกเสือ เนตรนารี ด้วย Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05