[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

2 การจัดการการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(1) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

    กศน.ตำบลเขาไพร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 กศน.ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เป้าหมาย 30 คน ผล 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 96.5

 

 

(2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

    กศน.ตำบลเขาไพร ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในความรับผิดชอบจำนวน 60 คน แบ่งเป็นนักศึกษา ระดับประถมศึกษาจำนวน 2 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 28 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 30 คน และในภาคเรียนที่ 1/2556 นี้ มีนักศึกษาจบหลักสูตร จำนวน 11 คน คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 4 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 7 คน และจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 90.5


 

 (3) การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

(3.1) การเรียนปรับพื้นฐาน

                กศน.ตำบลเขาไพร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ กศน.ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เป้าหมาย 50 คน ผล 46 คน  คิดเป็นร้อยละ 91 และจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 95

 

 เข้าชม : 1579
 
 
กศน.ตำบลเขาไพร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฎา
ที่อยู่ 89  หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง   เบอร์โทร 0612157381
e-mail : giftn9n@mail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05