[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


1. ชื่อสถานศึกษา  กศน.ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

2. ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1 ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130  

    โทร  0-7527-1718  โทรสาร  0-7527-1718  E-mail  stopisyarat@gmail.com  

    Website  http://trang.nfe.go.th/nfe07

3. สังกัด  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

          4.1 ประวัติสถานศึกษา

ในสมัยก่อนตำบลเขาขาวเคยเป็นที่ตั้งของอำเภอ เรียกว่าอำเภอเขาขาว สาเหตุที่เรียกว่าเขาขาว เนื่องจากมีภูเขาหินปูนขนาดย่อมตั้งอยู่ในพื้นที่ เมื่อมีหมอกลงจัดก็มองเห็นภูเขาเป็นสีขาว ชาวบ้านจึงเรียกสถานที่ตั้งอำเภอนี้ว่า เขาขาว ต่อมาเมื่ออำเภอได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ปัจจุบันอำเภอเขาขาวก็ลดฐานะลงเป็น ตำบลเขาขาว

          4.2 อาณาเขต

                          ทิศเหนือ           ติดต่อกับ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

                          ทิศใต้             ติดต่อกับ ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

                          ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

                                         ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

4.3 สภาพชุมชน

                   ตำบลเขาขาวปัจจุบันรวม 7 หมู่บ้าน ได้แก่

-          หมู่ที่ 1 บ้านหนองยูง 

-          หมู่ที่ 2 บ้านโคกแค 

-          หมู่ที่ 3 บ้านหนองปราง

-          หมู่ที่ 4 บ้านคลองนุ้ย

-          หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหลุด

-          หมู่ที่ 6 บ้านหว่างคลอง

-          หมู่ที่ 7 บ้านควนทัง

                     จำนวนประชากรตำบลเขาขาวมีจำนวนทั้งสิ้น 1,304 แบ่งเป็นชาย 1,779 คน หญิง 1,965 คน รวม 3,774 คน
มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ มีภูเขาขนาดเล็กตั้งอยู่บริเวณที่ตั้งของตำบล มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย มีพื้นที่เป็นสวนยางพาราและเป็นทุ่งนา มีต้นสาคูขึ้นอยู่ทั่วไปบริเวณลำห้วยและลำคลอง มีพื้นที่ทั้งหมด 46.01 ตารางกิโลเมตรเข้าชม : 1073
 
 
กศน.ตำบลเขาขาว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  เบอร์โทร 08-9723-4104
e-mail : stopisyarat@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05