[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

แหล่งเรียนรู้ในตำบลเขาขาว

1. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาว
2. กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว
3. กลุ่มเย็บจาก หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว
4. กลุ่มทำกรงนก หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว
5. กลุ่มประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์จากไม้ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว


ภาคีเครือข่าย กศน.ตำบลเขาขาว

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขาว หมู่ที่ 1 ตำบลเขาขาว
2. โรงเรียนบ้านหนองยูง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาขาว
3. โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ หมู่ที่ 2 ตำบบเขาขาว
4. วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาว
5. โรงพยาบาลห้วยยอด หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาว
6. ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลเขาขาว หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาว
7. วัดกาญจนบริรักษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาว
8. การไฟฟ้าส่วสนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว หมู่ที่ 6 ตำบลเขาขาว
 


เข้าชม : 545
 
 
กศน.ตำบลเขาขาว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  เบอร์โทร 08-9723-4104
e-mail : stopisyarat@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05