[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ประวัติ กศน.ตำบล

ตำบลกันตังใต้


กศน.ตำบลกันตังใต้ เป็นอาคารชั้นเดียว เป็นศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ตั้งอยู่บริเวณปากซอยเข้าวัดกันตังใต้ หมู่ที่ 1 บ้านกันตังใต้ ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง

แบ่งเขตการปกครอง
 เป็น 6 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านท่าเรือ , หมู่2 บ้านควนมอง , หมู่3 บ้านจุปะ , หมู่4 บ้านเกาะเคี่ยม , หมู่5 บ้านแตะหรำ , หมู่6 บ้านกันตังใต้

จำนวนประชากรใน ตำบลกันตังใต้
  จำนวนหลังคาเรือน :  1,322  หลังคาเรือน
  จำนวนประชากร :  7,378  คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี :  600  คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ :  56  คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป :  1,696  คน
จำนวนผู้สูงอายุ :  698  คน
จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง :  137  คน
จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :  25  คน
จำนวนผู้พิการ :  63 คน
 

 
เว็บตรง

เข้าชม : 925
 
 
กศน.ตำบลกันตังใต้
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง
ที่อยู่ อาคารอเนกประสงค์  หมู่ 6  เบอร์โทร  080-6933879
e-mail:  donwin-2546@hotmail.com


สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05