[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 

รายงานการประชุมประจำเดือน

ปี 2564


ปี 2563


ปี 2562

ปี 2561


ปี 2560ปี 2559


 
ปี 2558ปี 2557     ปี 2556
                 ปี 2555

 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2555
 
 
รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2555
 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2555 
 รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2555
 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2555
 
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2555
 รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2555
 รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/ 2555

 
รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2555  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2555
 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2555
รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2555

      ปี 2554
 
รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2554
 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2554
 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2554
 รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2554
 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2554
 
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2554
 
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2554
 
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/2554
 
รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2554 
 
รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2554 
 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2554 
 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2554 
 


เข้าชม : 5065
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05