[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 

รายงานการประชุมประจำเดือน


ปี 2567


ปี 2566


ปี 2565


ปี 2564


ปี 2563


ปี 2562

ปี 2561


ปี 2560ปี 2559


 
ปี 2558ปี 2557     ปี 2556
                 ปี 2555

 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2555
 
 
รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2555
 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2555 
 รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2555
 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2555
 
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2555
 รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2555
 รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/ 2555

 
รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2555  
 
รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2555
 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2555
รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2555

      ปี 2554
 
รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2554
 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2554
 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2554
 รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2554
 
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2554
 
รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2554
 
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2554
 
รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/2554
 
รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2554 
 
รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2554 
 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2554 
 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2554 
 


เข้าชม : 6013
 
 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05