[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 

  

Download
คู่มือการใช้งานระบบ DMIS (ฉบับสมบูรณ์)

พุธ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2561


 คู่มือการใช้งานระบบ DMIS (ฉบับสมบูรณ์)เข้าชม : 17


Download 5 อันดับล่าสุด

      คู่มือการใช้งานระบบ DMIS (ฉบับสมบูรณ์) 5 / ก.ย. / 2561
      เอกสารการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2561 13 / ก.ค. / 2561
      แนวทางการประกันคุณภาพภายใน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต 28 / มิ.ย. / 2561
      แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 26 / พ.ค. / 2560
      แนวทางการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 18 / พ.ค. / 2560


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05