[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 
 

 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ตอนที่ 1 การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
ตอนที่ 2 การแสดงความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ
ตอนที่ 3 การเสนอให้ความช่วยเหลือในการบริการ
ตอนที่ 4 การพูดทางโทรศัพท์แบบไม่เป็นทางการ
ตอนที่ 5 การพูดทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ
ตอนที่ 6 ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
ตอนที่ 7 สำนวน สุภาษิต และคำพังเพยในภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 8 การพูดคุยเกี่ยวกับอาหารไทย
ตอนที่  9 ข่าวและการพาดหัวข่าวในภาษาอังกฤษ 
ตอนที่10 การพูดคุยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
ตอนที่11 การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 
ตอนที่ 12 การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วย e-mail 
ตอน 13 การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ตอน 15 ภาษาอังกฤษในการพยากรณ์อากาศ 
ตอน 16 การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน 
ตอน 17 การประกอบอาชีพนวดแผนไทย 
ตอน 18 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพพนักงานขาย
ตอนที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์(ม.ปลาย)
ตอนที่ 2 ชวนคิดใกล้ชิดเซลล์ (ม.ปลาย)
ตอนที่ 3 เปิดโลกพันธุกรรม ผมดำเพราะใคร (ม.ปลาย)
ตอนที่ 4 เสียงกระซิบจากธรณี (ม.ปลาย)
ตอนที่ 5 โลกใบนี้มีไข้สูง (ม.ปลาย)
ตอนที่ 6 กัมมันตรังสีมีอะไรให้รู้เยอะ
ตอนที่ 7 ปฏิกิริยาเคมี
ตอนที่ 8 เติบโตแบบโปรตีน
ตอนที่ 9 สารอาหารพลังงานชีวิต 
ตอนที่ 10 เข้าใจปิโตเลียม  
ตอน 12 ชีวิตรอบด้านกับสารเคมี 
ตอน 13 เคลื่อนที่แบบมีแนว  
ตอน14 แรง แรง แรง 
ตอน 15 ฉลาดคิดชีวิตทุ่นแรง 
ตอน 16 พลังงานเพื่อชีวิต 
ตอน 17 เปิดประตูสู่อวกาศ 
ตอน 18 รอบด้านงานไฟฟ้า

 


 


 
ตอนที่1 เรื่องจำนวนจริงและค่าสัมบูรณ์ (ม.ปลาย)
ตอนที่ 2 การบวก ลบ คูณ หาร การเท่ากัน การไม่เท่ากันของจำนวนจริง + การนำไปใช้ (ม.ปลาย) 
ตอนที่ 3 เลขยกกำลัง
ตอนที่ 4 จำนวนจริงในรูปรากหรือกรณฑ์
ตอนที่ 5 การดำเนินการเซต 
ตอนที่ 6 การอธิบายเซตด้วยแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
ตอนที่ 7 การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย 
ตอนที่ 8 ความสมเหตุสมผลด้วยแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ 
ตอนที่ 9 อัตราส่วนของความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมม­มุมฉาก
ตอนที่ 10 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางฯ 
ตอน 11 การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้เครื่องมือ 
ตอน 12 การแปลงทางเรขาคณิต 
ตอน 13 สถิติและตัวเลข 
ตอน14 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
ตอน 15 กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 
ตอน 16 การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
ตอน 17 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
ตอน 18 การประยุกต์ทางคณิตศาสตร์
       


 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 


 


เข้าชม : 1323
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05