[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
คณะกรรมการ กศน.ตำบล

Æ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                      ประธาน
Æ นายเกษม ภูมิพันธ์                                                   กรรมการ
Æ นายสมคิด พรหมอินทร์                                              กรรมการ
Æ นางจรรยา เที่ยงธรรม                                               กรรมการ
Æ นายสมนึก เสนีย์                                                     กรรมการ
Æ นายสมยศ จันทร์มุข                                                 กรรมการ
Æนายเทิดศักดิ์ สุดกิจ                                                   กรรมการ
Æ นายอาเริญ สาละมั่น                                                          กรรมการ
Æนางวิมลศรี ลัคคณาศิโรรัตน์                                          กรรมการ
Æนางสาวจุรีย์ สิทธิชัย หัวหน้า กศน.ตำบล                          กรรมการเลขานุการ


เข้าชม : 285
 
 
กศน.ตำบลห้วยยอด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่ ถนนมหามิตร  ตำบลห้วยยอด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
เบอร์โทร ๐๕๙-๖๔๙๓๔๒๘
e-mail
rostcom@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05