*** หมายเหตุ การใช้งานครั้งแรกให้ผู้ใช้
กรอกชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน โดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชน แล้วเข้าไปแก้ใขข้อมูลส่วนตัว หากลืมรหัสผ่าน โปรดแจ้งมาที่ trang@trang.nfe.go.th หรือ 075218440
 
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

                                                                                                                                       
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา trang@trang.nfe.go.th