[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
คณะกรรมการ กศน.ตำบลบ้าหวี
1.  นายถนอม  ชิตแก้ว               ประธาน
2. นายอั้น  ช่วยเกลี้ยง               รองประธาน
3. นางอุบล  ชิตแก้ว                  กรรมการ   
4. นายเวทิน  มลยงค์                 กรรมการ
5. นายณัฎฐชัย  รอดสุด             กรรมการ
6. นายวินิต  ปานแตง                 กรรมการ
7. นายธรรมนูญ  หมาดหลู          กรรมการ
8. นายสุวรรณ  แก้วจันทร์           กรรมการ
9. นางสาวจุฬาลักษณ์ จุมี           กรรมการและเลขานุการ

เข้าชม : 565
 
 
กศน.ตำบลบ้าหวี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ
ที่อยู่ หมู่ที่ 4  อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง    เบอร์โทร  089 9769518
e-mail  sri 2506 @  hotmial. com


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05