[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
องค์กรนักศึกษา  กศน.ตำบลบ้าหวี
1. นางสุดาวัลย์  แก้วจันทร์               ประธาน
2. นายศักดา  นวนนุ่น                        รองประธาน
3. นายตะวัน  สุวรรณรัตน์                   กรรมการ
4. นายศิริชัย  แก้วจันทร์                    กรรมการ
5. นายพัฒวัฒน์  นวลจันทร์                กรรมการ
6. นางสาวขวัญจิตร  เสียมไหม          กรรมการ
7. นางสาวขวัญใจ  เสียมไหม            ปฏิคม
8. นางสาวภาพิมล  บุญขันธ์               เหรัญญิก
9. นางสาวสาคร  ทองคำแท่น           เลขานุการ

เข้าชม : 473
 
 
กศน.ตำบลบ้าหวี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ
ที่อยู่ หมู่ที่ 4  อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง    เบอร์โทร  089 9769518
e-mail  sri 2506 @  hotmial. com


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05