[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 ธันวา มหาราช เป็นวันพ่อแห่งชาติ กศน.ตำบลบ้านนาร่วมจัดวันพ่อร่วมกับ อบต.บ้านนาในวันที่ 5 ธันวาคม 2557

พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557
5 ธันวาวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและยังเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพ่อแห่งชาติ อีกทั้งทรงเป็นพ่อตัวอย่างของปวงชนชาวไทย ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรงบำเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชน ทรงพระมหากรุณาทะนุบำรุงขจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้า พระองค์ทรงเป็น พ่อแห่งชาติที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้ วัฒนาถาวรสืบไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของวันพ่อแห่งชาติ 4 ประการ คือ

1. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
3. เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
4. เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน


เข้าชม : 253


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 5 / เม.ย. / 2559
      2 เมษายน วันรักการอ่าน 5 / เม.ย. / 2559
      วันที่ 5 ธันวา มหาราช เป็นวันพ่อแห่งชาติ กศน.ตำบลบ้านนาร่วมจัดวันพ่อร่วมกับ อบต.บ้านนาในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 27 / พ.ย. / 2557
      วันลอยกระทง ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 10 / พ.ย. / 2557
      วันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 8 / ก.ค. / 2557


 
กศน.ตำบลบ้านนา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   เบอร์โทร 090-9980276
e-mail  kantawan.1@hotmail.com202.143.161.187/banna/index.php

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05