[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ประวัติ กศน.ตำบล


ประวัติ กศน. ตำบลบางสัก

กศน. ตำบลบางสัก  ได้ดำเนินการก่อตั้งเมื่อขึ้นเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๒  สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง  

          กศน.ตำบลบางสัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  บ้านบางสัก  ตำบลบางสัก  โดยขอใช้สถานที่ร่วมกับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก   ซึ่งเป็นอาคารธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก   ที่ใช้สำหรับการประชุมสภา และการประชุมผู้นำชุมชน  โดยสภาพอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง  ปัจจุบัน ได้จัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามความต้องการ  และสภาพของท้องถิ่น กศน.ตำบลบางสัก  เป็นศูนย์ประสานงานในการจัดการศึกษา  วางแผน  บริหารการศึกษาต่อสมาชิกในชุมชน ระหว่างชุมชน   และใช้เป็นสถานที่พบกลุ่มของนักศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ที่ตั้ง และอาณาเขตตำบลบางสัก เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอกันตัง ห่างจากตัวอำเภอกันตัง ประมาณ  ๑๓  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ                   ตำบลบ่อน้ำร้อนและอำเภอสิเกา

                   ทิศใต้             ติดต่อกับ                   ตำบลเกาะลิบงและตำบลนาเกลือ

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ                   ตำบลบ่อน้ำร้อนและตำบลนาเกลือ

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ                   ตำบลเกาะลิบงและอำเภอสิเกา  

       ประวัติความเป็นมา  ตำบลบางสัก ในสมัยอดีตสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ สลับด้วยภูเขาเล็ก ๆ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป อยู่ห่างจากจังหวัดและเป็นที่สลับซับซ้อน จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นที่หลบเพื่อสักอักขระเลขยันต์สำหรับผู้ที่นิยม เพราะในสมัยนั้นการสักอักขระเลขยันต์ตามร่างกายเป็นที่นิยมของผู้ชายโดยทั่ว ๆ ไป ดังนั้นผู้ที่มีความนิยมในการสักอักขะยันต์จึงหลบเข้ามาสักอักขระเลขยันต์ในพื้นที่จึงมีการเรียกขานพื้นที่ดังกล่าวว่าบางสักตลอดมา ต่อมาจึงได้ตั้งชื่อว่าตำบลบางสักจนถึงปัจจุบัน
เข้าชม : 374
 
 
กศน.ตำบลบางสัก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง
ที่อยู่อาคารธรรมาภิบาล หมู่ ๑ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  เบอร์โทร089-9633846
e-mail: duan1910@hotmail.com


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05