[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
        

 
คณะกรรมการ กศน.ตำบล

1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า                           ประธานกรรมราร                        

2. นายอามิคคาร  ฮาดู (กำนันตำบลบางเป้า)                       รองประธานกรรมการ                      

3. นายเตม  จันทร์ทองสุข                                                        กรรมการ                      

4. นายสัญชัย  เรืองมณี                                                            กรรมการ                      

5. นายชลิน  อ่อนเกลี้ยง                                                          กรรมการ                      

6. นายหมูด  และเจริญ                                                             กรรมการ

7. นางสาวสุกัญญา  สร้อยทอง                                               กรรมการ

8. นางจริยา  เลิศไพศาลพิพัฒน์                                              กรรมการ

9. นายกฤตเมธ  เพียรดี                                                             กรรมการ

10. นางสาวอาทิตย์ดาว  แสงวิจิตร                                        กรรมการและเลขานุการเข้าชม : 653
 
 
กศน.ตำบลบางเป้า
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง
ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 เบอร์โทร 093-720-4178
e-mail: pat_pam_106@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05