[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 บ้านหนังสืออัจฉริยะ
บ้านเหนือคลอง
 
                      นางอุมาภรณ์  มโนภิรมณ์ ผู้อำนวยการอำเภอห้วยยอด พร้อมด้วย นางสาวกวินนาถ  ช่วยสงค์ บรรณารักชำนาญการพิเศษ นางสาริณี วรรณบวร  ครู(ชำนาญการพิเศษ) นายคนึง ราชเดิม ครู ศรช.ตำบลบางกุ้ง นางสาวจินดา  บุญรัตน์ ครู ศรช.ตำบลเขากอบ และว่าที่ร.ต.หญิงกัญญารัตน์  วิจารณ์ ได้มาเยี่ยมและ นิเทศบ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านเหนือคลอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 
 


เข้าชม : 2
 
 
กศน.ตำบลบางกุ้ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่ อบต.บางกุ้ง ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  เบอร์โทร 0872861863

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05