[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
อาสาสมัคร กศน.ตำบล

                     อาสาสมัคร กศน.ตำบล คือ ผู้มีจิตอาสา ตลอดจนผู้รู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้าราชการบํานาญเข้ามาเป็นอาสาสมัคร กศน. โดยเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน เป็นผู้สื่อสารข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน็แก่ประชาชนและนําเสนอความต้องการการเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน โดยทํางานเป็นทีมร่วมกับครู กศน.

          อาสาสมัคร กศน.ตำบลบางด้วน  
          นางศรเกษม  สองนา 
          ที่อยู่    129/4  หมู่ที่ 4  ตำบลบางด้วน  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 92140
          โทร 0848503574

 


เข้าชม : 501
 
 
กศน.ตำบลบางด้วน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่  หมู่ที่ 4  ตำบลบางด้วน  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร 0848398505
e-mail:janya_2517@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05