[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


            กศน.ตำบลบางด้วน


      ที่ตั้ง      หมู่ที่ 4   ตำบลบางด้วน   อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง

    รหัสไปรษณีย์  92140   โทรศัพท์ 081-978-7164   โทรสาร  0 7526 8394

    Website :  http://trang.nfe.go.th/bangduan     E-Mail : janya_2517@hotmail.com

 ประวัติ กศน.ตำบลบางด้วน

 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง         กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ จัดตั้ง  กศน.ตำบลบางด้วนตำบลบางด้วน  ตำบลบางด้วน  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่  1  มกราคม  2544    โดยใช้อาคารโรงเรียนบ้านวัดศรัทธาราม  หมู่ที่ 3 ตำบลบางด้วน  อำเภอปะเหลียน เป็นสถานที่พบกลุ่มนักศึกษา  โดยมีนางสาวจรรยา  สุวรรณรัตน์  เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางด้วน

 

                              ต่อมาได้มีการย้ายจากที่ทำการเดิม   มาใช้อาคารอเนกประสงค์บ้านป่าแก่    หมู่ที่ 4   ตำบลบางด้วน  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  ในปี  พ.ศ.  2550  และได้ยกฐานะขึ้นเป็น  กศน.ตำบล  เมื่อเดือน  ตุลาคม  2552        สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

                              ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน              ได้แต่งตั้งให้         นางสาวจรรยา  สุวรรณรัตน์  ทำหน้าที่ครู กศน.ตำบลบางด้วน  ตามคำสั่งนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง       ที่........../2552       ลงวันที่   1  ตุลาคม   โดยใช้อาคารอเนกประสงค์บ้านป่าแก่   หมู่ที่ 4   ตำบลบางด้วน  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง เป็นสถานที่พบกลุ่มจนถึงปัจจุบันเข้าชม : 735
 
 
กศน.ตำบลบางด้วน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่  หมู่ที่ 4  ตำบลบางด้วน  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร 0848398505
e-mail:janya_2517@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05