[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561
ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2560
กศน.ตำบลบางด้วน  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2 ระดับ

            - การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  32  คน
       - การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  30  คน
                รวมนักศึกษา  จำนวน 62 คน

กิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายวิทยาศาสตร์  วันที่ 21  พฤศจิกายน  2560  ณ ห้องโถง อบต.บ้านนา
จัดโดย กศน.อำเภอปะเหลียน  และ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง

     ปฐมนิเทศและค่ายวิทยาศาสตร์  นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐   
   


การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ปีงบประมาณ 2561
   
ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จังหวัดสตูล  วันเสาร์ที่ 11  มกราคม  2557

กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจิรยธรรม  ระหว่างวันที่  29-31  มกราคม  2557  ณ วัดนิโครธาราม  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรังกิจกรรม อบรมความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีรับ -จ่ายในครัวเรือนและการคิดบัญขีต้นทุนในการประกอบอาชีพ 
ให้ก้บนักศึกษา กศน.อำเภอปะเหลียน  จำนวน  120 คน    วันที่   18  กุมภาพันธ์  2557    ณ  สหกรณ์การเกษตรอำเภอปะเหลียน


 

การสอบ N-NET วันที่  23  กุมภาพันธ์  2557  ณ  โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์เข้าชม : 1834
 
 
กศน.ตำบลบางด้วน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่  หมู่ที่ 4  ตำบลบางด้วน  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร 0848398505
e-mail:janya_2517@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05