[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

19 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบางด้วนเข้าอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู กศน.ตรัง ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู กศน.ตรัง ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
19 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบางด้วนร่วมโครงการมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๔ จังหวัดชลบุรี
ครู กศน.ตำบลบางด้วนร่วมโครงการมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๔ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ กันยายน ๒๕๕๗
2 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การอบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๑/๒๕๕๗ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลาม ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
2 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางด้วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กศน.ตำบลบางด้วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
29 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ Open House จัดแสดงผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในจังหวัดตรัง ปี 2557
โครงการ Open House จัดแสดงผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในจังหวัดตรัง ปี 2557 เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และสมานฉันท์ ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ณ ห้างบิ๊กซี จังหวัดตรัง
28 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ อบต.ปะเหลียน
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในอำเภอปะเหลียน วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ อบต.ปะเหลียน
27 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศึกษาดูงานการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศึกษาดูงานการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 23 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกตรี จังหวัดสตูล
20 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบางด้วนประชุมคณะกรรมการจัดงาน OPEN HOUSE มหกรรมอาชีพสู่อาเซียน กศน.ตรัง เพื่อการปรองดอง สมานฉันท์
ครู กศน.ตำบลบางด้วนประชุมคณะกรรมการจัดงาน OPEN HOUSE มหกรรมอาชีพสู่อาเซียน กศน.ตรัง เพื่อการปรองดอง สมานฉันท์ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
19 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ! กิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสตูล
ประกาศ! กิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสตูล
19 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลครูและนักศึกษา กศน.ระดับภาคใต้
มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ กิจกรรมการแข่งขันแชร์บอลครูและนักศึกษา กศน.ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดพัทลุง
7 / ส.ค. / 2557 : ประกาศวันเวลาสอบปลายภาค
ประกาศวันเวลาสอบปลายภาค 1/2557
ประกาศวันเวลาสอบปลายภาค 1/2557 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
7 / ส.ค. / 2557 : ประกาศ สอบ N-Net
ประกาศสอบ N – Net
สอบ N-Net วันอาทิตย์ ที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1/2557
ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1/2557 ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 ณ วัดนิโครธาราม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบางด้วนร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. \\\\\\\\\\\\\\\"สุดยอด กศน.\\\\\\\\\\\\\\\"
ครู กศน.ตำบลบางด้วนร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. \\\"สุดยอด กศน.\\\" ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดนนทบุรี/สุพรรณบุรี/สมุทรสงคราม
17 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเดินหน้าประเทศไทยเพื่อส่งเสริมความรักชาติ ความสามัคคี ส่งเสริมการปรองดองในระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนคนไทย
โครงการเดินหน้าประเทศไทยเพื่อส่งเสริมความรักชาติ ความสามัคคี ส่งเสริมการปรองดองในระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนคนไทย ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557 ณ จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต
11 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลและนักศึกษา กศน.ตำบลบางด้วนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแชร์บอลเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาคใต้
กศน.อำเภอปะเหลียน จัดกิจกรรมด้านกีฬาต้านยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อความสามัคคีปรองดองและสมานท์ ณ สนามหน้า กศน.อำเภอปะเหลียน
11 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คร กศน.ตำบลบางด้วนปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
กศน.อำเภอปะเหลียน จัดโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา สร้างศรัทธาแห่งความรัก สามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ระหว่างผู้บริหาร ครู และนักศึกษา กศน. ณ กศน.อำเภอปะเหลียน
19 / มิ.ย. / 2557 : การจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน
นักศึกษา กศน.ตำบลบางด้วนและ กศน.ตำบลบ้านนาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในรายวิชาการทำผ้าบาติก
นักศึกษา กศน.ตำบลบางด้วนและ กศน.ตำบลบ้านนาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในรายวิชาการทำผ้าบาติก
16 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบางด้วน เป็นตัวแทน กศน.อำเภอปะเหลียน มอบเกียรติบัตรด้านเครือข่ายส่งเสริมการอ่านให้กับ อบต.บางด้วน
ครู กศน.ตำบลบางด้วน เป็นตัวแทน กศน.อำเภอปะเหลียน มอบเกียรติบัตรด้านเครือข่ายส่งเสริมการอ่านให้กับ อบต.บางด้วน
30 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง
ครู กศน.ตำบลและนักศึกษา กศน.ตำบลบางด้วนเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ อบต.บ้านนา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
กศน.ตำบลบางด้วน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่  หมู่ที่ 4  ตำบลบางด้วน  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร 0848398505
e-mail:janya_2517@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05