[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

4 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.บางด้วนจีดกิจกรรมทำเเซนวิชสลัด
กลุ่มสนใจ
1 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาร่วมกันพัฒนา กศน.
กศน.บางด้วน
29 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.บางด้วนจัดกิจกรรมแบบกลุ่มสนใจการทำน้ำพริกตะไคร้
กลุ่มสนใจการทำน้ำพริกตะไคร้
29 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.บางด้วนจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
24 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนปรับพื้นฐานกศน.ปะเหลียน
วันที่ 18-19 ธันวามคม 2561 เริ่มกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน
1 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเทอมวันเเรก นักศึกษาร่วมกันพัฒนา กศน.บางด้วน
เปิดเทอมวันเเรก นักศึกษา กศน.บางด้วนช่วยกันลงมือทำงานความสะอาด เเละพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียน
25 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มสนใจการทำแซนวิชทูน่าสลัด
กศน.ตำบลบางด้วน จัดกลุ่มสนใจการทำแซนวิชทูน่าสลัด จำนวน 2 กลุ่ม
10 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอน
กศน.ตำบลบางด้วน ได้จัดการเรียนการสอน
9 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลบางด้วน กิจกรรมการทำกระเป๋าเชือกร่ม หลักสูตร 60 ชั่วโมง
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลบางด้วน กิจกรรมการทำกระเป๋าเชือกร่ม หลักสูตร 60 ชั่วโมง
9 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเดินรณรงค์ในวันยาเสพติดโลก
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ได้ไปร่วมเดินรณรงค์ในวันยาเสพติดโลก ณ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
9 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลบางด้วน กิจกรรมการทำกระเป๋าเชือกร่ม หลักสูตร 60 ชั่วโมง
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลบางด้วน กิจกรรมการทำกระเป๋าเชือกร่ม หลักสูตร 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2561 ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
29 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการจัดกระบวนการ \\\"การเรียนรู้แบบโครงงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการจัดกระบวนการ \\\"การเรียนรู้แบบโครงงาน ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
14 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย
วันที่ ๑๒ ธันวาคม กศน.อำเภอปะเหลียน ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย
22 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ(ตำบลสร้างสุข)
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครู กศน.ตำบลบางด้วนได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ(ตำบลสร้างสุข) ณ ห้องประชุม อบต.บางด้วน
2 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางด้วนพร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง
วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเรือรัษฎาตรัง
24 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางด้วน กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในท่อซิเมนต์
ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘- ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ กศน.ตำบลบางด้วน
30 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปะเหลียนจัดโครงการศึกษาดูงานจังหวัดกระบี่
ครู กศน.ตำบลบางด้วนและผู้เรียนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบางด้วนร่วมโครงการศึกษาดูงานจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๒๔ -๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
27 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบางด้วเข้าอบรมโครงอบรมครู กศน.สนุกกับกระบวนการวิทย์ สร้างนักคิดครู กศน.
ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
27 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางด้วนร่วมกับ กศน.ตำบลแหลมสอม กศน.ตำบลบ้านนา และ กศน.ตำบลปะเหลียน ร่วมจัดโครงการพัฒนาสังคมชุมชน
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ กศน.ตำบลบ้านนา ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2558
23 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปะเหลียนจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
กศน.อำเภอปะเหลียนจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
กศน.ตำบลบางด้วน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่  หมู่ที่ 4  ตำบลบางด้วน  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  เบอร์โทร 0848398505
e-mail:janya_2517@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05