[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

21 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทียบระดับ
เทียบระดับ
3 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อาสาสมัคร กศน.ตำบล
อาสาสมัคร กศน.ตำบล
3 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการ กศน.ตำบล
คณะกรรมการ กศน.ตำบล
3 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์กรนักศึกษา
องค์กรนักศึกษา
3 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร
บุคลากร
3 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
3 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประวัติ กศน.ตำบล
ประวัติ กศน.ตำบล
8 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เอกสารกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
16 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
24 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์และใบสมัครการแข่งขัน \"สุดยอด กศน.\"
หลักเกณฑ์และใบสมัครการแข่งขัน \"สุดยอด กศน.\"
27 / เม.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
26 / เม.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำหนังสือใหม่
แนะนำหนังสือใหม่
26 / เม.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รู้จักเรา
รู้จักเรา
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลสารสนเทศ
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย
แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียนชุมชน
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุด
ห้องสมุด
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
กศน.ตำบลบางดี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่ อบต.บางดี หมู่ 10 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เบอร์โทร 0-8929-27579
e-mail: add_4813@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05