[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 บ้านหนังสืออัจฉริยะ  กศน.ตำบลอ่าวตง
มีจำนวน  7  บ้าน

1. บ้านหนองชุมแสง  นายสมพร  ชูยก  หมู่ที่  1  ตำบลอ่าวตง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง
2. บ้านไชยภักดี  นายสัมพันธ์  อินทร์ฤทธิ์  หมูี่ที่ 2  ตำบลอ่าวตง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง
3. บ้านบางคราม  นางวรรณา  อ่อนชื่นจิตร  หมู่ที่  4  ตำบลอ่าวตง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง
4. บ้านเก่าขนุน  นางพิมพ์ฤดี  สุขศรีเพ็ง  หมู่ที่  5  ตำบลอ่าวตง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง
5. บ้านพรุใหญ่  นายประพัชร  หมื่นสนิท  หมู่ที่  6  ตำบลอ่าวตง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง
6. บ้านห้วยใหญ่ นายวินัย  จีนประชา  หมู่ที่  12  ตำบลอ่าวตง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง
7. บ้านแพรกโด นายสุวรรณดี  บุตรเพ็ง  หมู่ที่  13  ตำบลอ่าวตง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง

 


เข้าชม : 896
 
 
กศน.ตำบลอ่าวตง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังวิเศษ
ที่อยู่  46  หมู่ที่  1  ตำบลอ่าวตง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง   เบอร์โทร  088 398 4237
e-mail: aoutong@hotmail.com

aou
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05