[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

       

 

 

กศน.เพื่อคนพิการ อำเภอหาดสำราญ 

 

 ประวัติศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 
ตั้ง อยู่บริเวณอาคารชั้นล่างของห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดสำราญ การจัดสัดส่วนระหว่างศบอ.และห้องสมุดประชาชน แยกเป็นสัดส่วนการใช้สอยชัดเจนตามแบบแปลนของกรมการศึกษานอกโรงเรียน - ชั้นล่าง จัดเป็นสำนักงานของ ศบอ. - ชั้นบน เป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดสำราญ 
ที่ตั้ง 
ถนนบ้านนา-หาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 0 7520 8121 โทรสาร 0 7520 8714

ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ 
นายยงยุทธ์ ไกรมุ่ย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ

ทำเนียบผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ 
1. นายยงยุทธ คงฤทธิ์ 2537 - 2540 
2. นายสมบุญ นาคมิตร 2540 - 2542 
3. นายประวิตร ทับเที่ยง 2542 - 2547 
4. นายสุข คงเกิด 2547 - 2548
5. นายยงยุทธ์ ไกรมุ่ย 2548 - 2551
6.นายธัญญา พงศ์ภราดร 2551-ปัจจุบัน


 

 เข้าชม : 872
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ
ถนนบ้านนา-หาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120 โทร 0 7520 8121 โทรสาร 0 7520 8174

vip_teenee@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05