[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

       

 

 

กศน.เพื่อคนพิการ อำเภอหาดสำราญ 

 

  

บทความทั่วไป
ดอกแก้วกัลยา

พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

คะแนน vote : 90  

  แก้วกัลยา ดอกไม้ พระพี่นาง ที่สื่อพระเมตตาผู้พิการ และ แก้วกัลยา เป็นชื่อดอกไม้ตามที่ พระพี่นาง พระพี่นางเธอ สมเด็จพระพี่นาง สมเด็จพระพี่นางเธอ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ได้พระราชทาน โดย แก้วกัลยา เป็นดอกไม้แห่งสัญลักษณ์แก่คนพิการไทยทั่วประเทศ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนพิการ ติดตามอ่าน ข่าว พระพี่นาง ประวัติพระพี่นาง ประวัติพระพี่นางเธอ ได้ที่นี่

 

"...แก้วกัลยาทรงคุณค่าเหนือจิตใจ 
  
คือดอกไม้แห่งความรักและการแบ่งปัน 
  
องค์พระพี่นางพระราชทานเป็นมิ่งขวัญ 
  
ให้ผองผู้พิการไทยทั้งปวง 
  
...ดอกไม้ฟ้า  แห่งกรุณา ประทานลงมาแสนชื่นใจ 
  
ดั่งดอกไม้จากเทวาลัยจากแดนสรวง 
  
ดอกไม้ฟ้า แก้วกัลยา แทนใจทั้งปวง 
  
แทนความรักความเป็นห่วงความชื่นชม 
  
...ขาดแขนขาหรือดวงตามองไม่เห็น 
  
ใช่จะลำเค็ญใช่จะทุกข์หรือตรอมตรม 
  
ยังมีหัวใจสู้ต่อไปอย่างสุขสม 
  
คือชีวิตที่ชื่นชมโลกงดงาม..."

             ...นี่เป็นเนื้อหาของ "บทเพลง" ที่มีชื่อว่า "แก้วกัลยา" ประพันธ์ เนื้อร้องและทำนองโดย ประภาส ชลศรานนท์ เผยแพร่ครั้งแรกทางทีวีในรายการคุณพระช่วย เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2549 โดยทางบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดรายการพิเศษเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำเสนอเรื่องราวพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะแก่กลุ่มคนไทยที่เป็น "คนพิการ"  
  
            อย่างไรก็ดี "แก้วกัลยา" ใช่เพียงเป็นชื่อบทเพลงเท่านั้น หากแต่ยังเป็นชื่อ "ดอกไม้" ตามที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ได้พระราชทานด้วย โดยเป็นดอกไม้เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แก่คนพิการไทยทั่วประเทศ และแทนความหมายที่คนพิการใช้รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตา ต่อพสกนิกรผู้ด้อยโอกาส 
  
            กับความเป็นมาของ "ดอกแก้วกัลยา" นั้น ข้อมูลในอินเทอร์ เน็ต พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ แห่งสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล อธิบายไว้ว่า...เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า พระราชทานนาม เพื่อใช้เป็น "ดอกไม้แห่งสัญลักษณ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนพิการ"  
  
            "ดอกแก้วกัลยา" นี้ สุริยัน อริยวงศ์โสภณ ในฐานะประธานกรรมการโครงการดอกแก้วกัลยา ก็บอกไว้ว่า...มิใช่ดอกไม้ที่มีอยู่จริงในธรรม ชาติ หากแต่เป็นดอกไม้ที่เกิดจากจินตนาการ เกิดจากดอกไม้ 2 ชนิดด้วยกัน คือ "ดอกแก้ว" และ "ดอกแก้วเจ้าจอม" ที่มีกลีบดอกสีฟ้าคราม ซึ่งดอกแก้วทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นดอกไม้ เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นที่แข็งแรง ใบสวยงาม ออกดอกเป็นพวง มีความหมายถึงคนเราทุกคนมีน้ำใจเป็นหนึ่งเดียว  
  
            ข้อมูลจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุไว้ว่า...การคิดค้นประดิษฐ์ "ดอกแก้วกัลยา" ขึ้นนี้ เริ่มจาก พล.อ.สิงหา เสาวภาพ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการพัฒนาคนพิการขณะนั้น ได้มอบหมายให้ วิไลวรรณ ลายถมยา และ พนิดา ชอบวณิชชา กรรมการจัดงานวันคนพิการ ทำการออกแบบ และให้คนพิการศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ จัดทำเพื่อนำขึ้นทูลเกล้า ถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เพื่อทรงเลือกรูปแบบ วัสดุ และสีของดอกไม้  
  
            มีการยึดหลักสำคัญคือ ความปลอดภัยในการผลิต อุปกรณ์ที่ใช้ต้องราคาถูกและหาง่าย ซึ่งผู้ออกแบบได้เลือกกระดาษสาเป็นกลีบดอกและ ใบ เพราะกระดาษสาสามารถประดิษฐ์เป็นดอกไม้นานาชนิดได้โดยไม่ต้องใช้ เครื่องรีดไฟฟ้า เพียงใช้มือบิดเบา ๆ ก็จะได้รูปที่ต้องการ ซึ่งกระดาษสาผลิตจากเปลือกไม้สาที่มีอยู่มากทางตอนเหนือของประเทศไทย มีราคาถูก จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมกว่าการใช้วัสดุอื่น 
  
            "ดอกแก้วกัลยา" ถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงมีพระดำรัสให้ฝึกอบรมคนพิการ เพื่อประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาเป็นอาชีพ รวมทั้งจัดจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปดำเนินงานพัฒนา และส่งเสริมอาชีพคนพิการในองค์กรคนพิการทั่วประเทศ  
  
            หลังจากทรงพระราชทานนาม และมีพระดำริให้ดอกแก้วกัลยาเป็นดอกไม้สัญลักษณ์คนพิการ ทรงมีพระดำรัสให้ฝึกอบรมวิชาชีพคนพิการเพื่อประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา ให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว  
  
            และเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2547 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการได้มีหนังสือขอพระราชทานพระอนุญาตนำดอกแก้วกัลยาจดลิขสิทธิ์ 2 ฉบับคือ...1.ในนามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยทรงมอบให้คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ 2.ในนามศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  
            ทั้งนี้และทั้งนั้น "ดอกแก้วกัลยา" ในด้านหนึ่งมีความหมายเชิงเปรียบเทียบประดุจคนไทยเราทุกคนมีน้ำใจเป็นหนึ่งเดียว และในอีกด้าน "ดอกแก้วกัลยา" ยังมีความหมายโดยรวมที่สำคัญยิ่งคือ.....
  
            "ดอกไม้จากนางแก้วที่มีน้ำพระหฤทัยสดใส ให้แสงสว่างอบอุ่น กับมวลหมู่คนพิการในแผ่นดินไทย ดั่งน้ำพระหฤทัยจากสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" เข้าชม : 1183


บทความทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2 / เม.ย. / 2557
      ประเภทของคนพิการ 2 / เม.ย. / 2557
      ดอกแก้วกัลยา 27 / มี.ค. / 2557
      เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย 3 / ธ.ค. / 2551
      ชื่อโครงการ 10 / ก.ค. / 2551


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ
ถนนบ้านนา-หาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120 โทร 0 7520 8121 โทรสาร 0 7520 8174

vip_teenee@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05