[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
ผู้บริหาร


นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอวังวิเศษ

ข้าราชการ
 


นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์


ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ รับผิดชอบกลุ่มงานจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ งานการเงินและงานบัญชี โทร 075262064 มือถือ 0840613959
              พนักงานราชการ

นายไพรัช มุกดา
 

รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน,งานทะเบียนนักศึกษา,งานพัสดุ
รับผิดชอบพื้นที่  ตำบลอ่าวตง ตำบลวังมะปราง  ตำบลวังมะปรางเหนือ


 

นางทรรษวรรณ์ ชูศรี

รับผิดชอบกลุ่มงานภาคีเครือข่าย/กิจกรรมพิเศษ รับผิดชอบตำบลเขาวิเศษ ตำบลท่าสะบ้า

 

 

 
ครู กศน.ตำบล

 นางสาวศศิทัชนันท์ จีนประชา


ครูกศน.ตำบลเขาวิเศษ

รับผิดชอบกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลจัดการศึกษา 


 


 นางสาวฉวีวรรณ เอียดชูทอง

ครูกศน.ตำบลอ่าวตง รับผิดชอบกลุ่มงานจัดการศึกษานอกระบบ กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลจัดการศึกษา 


ครูสอนนักศึกษาพิการ 
นายเกียรติกัมพล  ชูจันทร์
 

    ครูสอนนักศึกษาพิการ
นางสาววนิดา  หมื่นท่อง
 
     ครูผู้สอนผู้พิการ
นายอภิศักดิ์ เส็นยีหีม


 

 

 
 


เข้าชม : 1778
 
 
ถนนเพชรเกษม 16 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 - 262147
โทรสาร 075-262147
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05