[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

 ประวัติศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกาข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา

                  

                   สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

                   ชื่อสถานศึกษา             ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา 

                   ที่อยู่                        ถนนตรัง - สิเกา  ตำบล บ่อหิน  อำเภอ  สิเกา จังหวัดตรัง 

                   เบอร์โทรศัพท์              075 248 183 เบอร์โทรสาร :  075 248 226
                   E-mail ติดต่อ             http://trang.nfe.go.th/nfe12

                   สังกัด                       สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง 
                                                          สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                 
                                                         สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

 


เข้าชม : 914
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิเกา 
ถนนตรัง-สิเกา ตำบลบ่อหิน  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ 075-248183 โทรสาร 075-248226 

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จำนวน 20 คน/ ปีงบประมาณ
การส่งเสริมอาชีพ สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (คนพิการ) "การเลี้ยงปลาดุก และการเลี้ยงไก่" Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05