[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
 

 ปรัชญา
สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เชิดชูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


วิสัยทัศน์

ประชาชนในอำเภอกันตัง ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา
อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้
การมีอาชีพและการมีความสามารถเชิงการแข่งขัน
ในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน


อัตลักษณ์

“ใฝ่รู้ มีอาชีพ สร้างรายได้”

เอกลักษณ์


“เศรษฐกิจพอเพียงยอดเยี่ยม”

 
เข้าชม : 1019
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05