[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
 

นายวิเชียร จันทร์ฝาก
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง
E-mail :

นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
E-mail : nongyao@trang.nfe.go.th
มือถือ 0872959663

 

นายพนม พนมรัตน์
พนักงานพิมพ์
มือถือ 0814272580

 

นางสาวกาญจนา รุ่งเมือง
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
E-mail : kanjana@trang.nfe.go.th
มือถือ 0869411616

นางสาวอุทุมพร ดาบทอง
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

E-mail : utumpon@trang.nfe.go.th
มือถือ 0862820124

นางนาฏอนงค์ เพ็ชรฉุย
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
E-mail : nat-anong@trang.nfe.go.th
มือถือ 0895897054

 
นางสาวอรวรรณ ปรังพันธ์
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลกันตัง
E-mail : orawan@trang.nfe.go.th
มือถือ 0815390999
นางวรรณพร เดชเพชร
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลกันตังใต้
E-mail : wannaporn@trang.nfe.go.th
มือถือ 0806933879
นายสุวิทย์  ภัยชำนาญ
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลเกาะลิบง
E-mail : siriwan@trang.nfe.go.th
มือถือ 0846259661
นายบุญภพ ดวงสุด
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลคลองชีล้อม
E-mail : boonpob@trang.nfe.go.th
มือถือ 0831753709
นางปรียาภรณ์ ชูกระชั้น
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลคลองลุ
E-mail : preeyaporn@trang.nfe.go.th
มือถือ 0862836804
นางสาววรรณวิมล ปรังพันธุ์
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลควนธานี
E-mail : wanvimon@trang.nfe.go.th
มือถือ
นางประภาศรี เปาวัลย์
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน
E-mail :
มือถือ
นางสาววิภารัตน์ ยุโสะ
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลนาเกลือ
E-mail : wiparat@trang.nfe.go.th
มือถือ 0848406810
นายสุพล ชูอินทร์
ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบลโคกยาง
E-mail : supon@trang.nfe.go.th
มือถือ 0894690176
นางศิริวรรณ  นันตสินธุ์
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลบางเป้า
E-mail :
มือถือ
นางสาวดาราวรรณ สาครินทร์
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลบางสัก
E-mail :
มือถือ
นายก่อเส็ม สะดี
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลบางหมาก
E-mail : kosem@trang.nfe.go.th
มือถือ 0831813696
นายฒวัติ สุนทรเต็ม
ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลย่านซื่อ
E-mail : tawat@trang.nfe.go.th
มือถือ 0813971159
นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง
ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลวังวน
E-mail : rungnapa@trang.nfe.go.th
มือถือ 0869529488

นางสาวอัจฉรา ชายใหม่
ตำแหน่ง ครูสอนคนพิการ (ออทิสติก)
มือถือ 0884469304
E-Mail :pom_chaymai@hotmail.com

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติรัตน์ หนิษฐา
ตำแหน่ง ครูสอนคนพิการ (ออทิสติก)
มือถือ 0800695443

นายไชยเชษฐ์ บัวจันทร์
ตำแหน่ง ครูสอนคนพิการ (ออทิสติก)
มือถือ 0897275073
E-Mail :chaiyachat50@hotmail.comเข้าชม : 2432
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05