[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการพัฒนาสังคมและชุมชน
โครงการจัดการพัฒนาเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรม/หลักสูตร การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
17 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตร การผลิตอาหารไก่ ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม พ.ศ.2559
7 / มี.ค. / 2559 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอกันตัง จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)วิชาการเลี้ยงไก่พื้นมือง
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอกันตัง จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)วิชาการเลี้ยงไก่พื้นมือง จำนวน 50 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึง 25 มีนาคม 2559 ณ บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
14 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ประชุมและติดตามการอบรมครู กศน.ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง ประชุมและติดตามการอบรมครู กศน.ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง โดยมีครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบล และครูผู้สอนคนพิการ
10 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 คณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 คณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประกอบด้วย นางสุรีย์ นาคนิยม นางละออง ภู่กลาง และนางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ของ กศน.อำเภอกันตัง โดยมีนายวิเชียร จัน
23 / ก.พ. / 2558 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ครูผู้สอนคนพิการอำเภอกันตัง นางสาวฐิติรัตน์ หนิษฐา จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ให้กับนศ.พิการ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
ครูผู้สอนคนพิการอำเภอกันตัง นางสาวฐิติรัตน์ หนิษฐา จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ให้กับนศ.พิการ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เปิดวันที่ 7 ก.พ.58 ณ บ้านเลขที่ 52 ม.5 ต.คลองลุ อ.กันตัง โดยมีนายสมนึก ทองปรุง เป็นวิทยากร
15 / ม.ค. / 2558 : ข่าวทั่วไป
งานวันเด็ก
ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกันตัง มอบของขวัญวันเด็กแก่นักศึกษาพิการกศน.อำเภอกันตัง
13 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ อบต.กันตังใต้
31 / ก.ค. / 2557 : อัจฉรา ชายใหม่
อบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และการเพาะเห็ดนางฟ้า - นางรม ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับเป้าหมายผู้พิการ
อบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และการเพาะเห็ดนางฟ้า - นางรม ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับเป้าหมายผู้พิการ ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2557
27 / ก.ค. / 2557 : อัจฉรา ชายใหม่
กิจกรรมอบรมการร้อยลูกปัดคริสตัล สำหรับผู้พิการและประชาชนทั่วไป
กิจกรรมอบรมการร้อยลูกปัดคริสตัล สำหรับผู้พิการและประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2557
27 / มิ.ย. / 2557 : อัจฉรา ชายใหม่
นักศึกษาพิการเข้าร่วม กิจกรรมการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์
นักศึกษาพิการเข้าร่วม กิจกรรมการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ ณ กศน.ตำบลคลองชีล้อม
27 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แก่นักศึกษาพิการ
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาเหนือ และบ้านป่ากอ แก่นักศึกษาพิการ
25 / มิ.ย. / 2557 : ไชยเชษฐ บัวจันทร์
ผลงานด้านศิลปะ ของนายนายวิษณุ ปัตถามัง นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางทางสติปัญญา
ผลงานด้านศิลปะ ของนายนายวิษณุ ปัตถามัง นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางทางสติปัญญา
16 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2557
11 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง ส่งเจ้าหน้าเข้าร่วมการประชุมชี้แจงพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอกันตัง ส่งเจ้าหน้าเข้าร่วมการประชุมชี้แจงพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจ แก่นักศึกษา กศน.อำเภอห้วยยอด ในการแข่งขันสุดยอด กศน.ระดับภาคใต้
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจ แก่นักศึกษา กศน.อำเภอห้วยยอด ในการแข่งขันสุดยอด กศน.ระดับภาคใต้
30 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง ร่วมกับ กศน.อำเภอย่านตาขาว จัดกิจกรรมโครงการฝึกลูกเสือวิสามัญ
กศน.อำเภอกันตัง ร่วมกับ กศน.อำเภอย่านตาขาว จัดกิจกรรมโครงการฝึกลูกเสือวิสามัญ ณ สวนพฤษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
6 / พ.ค. / 2557 : ไชยเชษฐ บัวจันทร์
สรุปนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มดอกรัก นายไชยเชษฐ บัวจันทร์
สรุปนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มดอกรัก นายไชยเชษฐ บัวจันทร์ จำนวน 12 คน
6 / พ.ค. / 2557 : อัจฉรา ชายใหม่
สรุปนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มดอกมะลื นางสาวอัจฉรา ชายใหม่
นักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มดอกมะลื นางสาวอัจฉรา ชายใหม่ จำนวน 15 คน
2 / พ.ค. / 2557 : อัจฉรา ชายใหม่
น.ส.อัจฉรา ชายใหม่ ครูผู้สอนคนพิการ จ่ายคูปองสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อและความช่วยเหลือทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
น.ส.อัจฉรา ชายใหม่ ครูผู้สอนคนพิการ จ่ายคูปองสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อและความช่วยเหลือทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ถนนตรังคภูมิ  ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 075-252726 โทรสาร 075-252755

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05