[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


         


 
 

บัญชีรายชื่อนักศึกษาคนพิการ

กศน. อำเภอห้วยยอด  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

รหัสนักศึกษา

1.        

นายสุรเชษ เอียดใหญ่

1-9206-00254-32-1

5621-00004-2

2.        

นางสาวกันยา เอียดใหญ่

1-9206-00224-56-2

5621-00005-1

3.        

นางสาวรัตติกาล เดชภักดี

1-9206-00100-92-8

5621-00006-0

4.        

นายเฉลิมชัย  เทพรักษ์

1-92060-0209-03-2

5811-00012-6

5.        

นางสาวปวีณา  คงประดิษฐ์

1-92060-0155-65-0

5811-00013-5

6.        

ด.ช.ธีระศักดิ์  พลเดช  

1-9206-01293-47-9

5911-00008-0

7.        

นายภูรินท์    รังสี

1-7699-00617-84-5

6021-00008-1

8.        

นางสาววิลาสินี จิตรอักษร

1-9206-00242-36-6

5622-00001-8

9.        

นายอัมรินทร์   คดีพิศาล

1-9206-00109-92-5

5622-00004-5

10.    

นายภานุพงศ์   ดำเดช

1-9206-00203-86-7

5822-00127-1

11.    

นายธีรวุฒิ บิลรงค์

1-9299-00479-66-1

5621-00002-4

12.    

นายณัฐพร   พรหมช่วย

1-9206-00135-24-1

5623-00001-1

13.    

นายณรงค์  เกลี้ยงศรี

1-9206-00141-50-1

6113-00001-0เข้าชม : 368
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด 
30 ถนนมหามิตร ตำบลห้วยยอด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-7527-1718 โทรสาร 075-271718 
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05