[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


         


 
 ข้อมูลพื้นฐานของกศน.เพื่อคนพิการ

กศน.เพื่อคนพิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด  

ที่ตัง  30 ถนนมหามิตร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130 โทรศัพท์ 075-271718

 

                สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536   และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการในหน้าที่ หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอห้วยยอด (ปัจจุบันผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด) จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2537 โดยใช้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอห้วยยอด เป็นที่ทำการ                               

 

ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด

นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอดเข้าชม : 541
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด 
30 ถนนมหามิตร ตำบลห้วยยอด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-7527-1718 โทรสาร 075-271718 
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05