[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

         


 
กศน.เพื่อคนพิการอำเภอห้วยยอด ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร กศน. ปี 2551 ทั้งระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 มีนักศึกษา ลงทะเบียนเรียน จำนวน 12 คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 7 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 คน
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน

จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแบบกึ่งโฮมสคูล  และจัการเรียนการสอนที่ กศน.ตำบลหนองช้างแล่น  
 เข้าชม : 71
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด 
30 ถนนมหามิตร ตำบลห้วยยอด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-7527-1718 โทรสาร 075-271718 
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05