[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
   


    การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น)

 

               เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งบูรณการความรู้   และทักษะจากการศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่ได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมความรู้เพื่อใช้กระบวนการการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ผลการดำเนินงาน 

กศน.ศูนย์ กศน.เพื่อคนพิการ  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ  2556        

- กิจกรรม การการเรียนรู้ ทำดอกไม้ประดิษฐ์ (ดอกกุหลาบจากกระดาษสา)

          ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น.

          ณ ห้องการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ กศน.อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

 

- กิจกรรม การเรียนรู้ ทำดอกไม้ประดิษฐ์ (ดอกไม้ใบเตย)

 ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.

  ณ ห้องการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ กศน.อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

 

- กิจกรรม การเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsofe Word ไปสู่ งานพิมพ์เอกสาร ของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

  ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

             ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กศน.  อำเภอเมืองตรัง


 

เข้าชม : 724
 
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05