[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
   


 


การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
 

          เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งบูรณาการความรู้  และทักษะจากการศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมความรู้เพื่อใช้กระบวนการการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


     

  


เข้าชม : 1227
 
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05