[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
   


 
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

         เป็นกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ(คนพิการ)ได้เรียนรู้ที่จะทำกิจกรรมในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพอนามัย กฎหมายที่ประชาชนควรรู้การเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมค่านิยมที่ดี การส่งเสริมประชาธิปไตย  ฯลฯ ในรูปแบบต่างๆ เช่น  การฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน 

  

    เข้าชม : 7003
 
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05