[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
   


 


แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ(คนพิการ)


ปรัชญา

“ การศึกษาเพื่อพัฒนาก้าวหน้าสู่สังคม  ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ”

 

วิสัยทัศน์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
เป็นองค์การในการส่งเสริมและพัฒนาประชาชน
และกลุ่มเป้าหมายพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้พิการ
ให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

เป้าหมาย

1.    มีการพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัว
และสังคมได้อย่างมีความสุข

2.   ประกอบอาชีพตามความสนใจได้ตามศักยภาพ

 

จุดมุ่งหมาย

 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีทักษะในการช่วยเหลือตนเอง
ทักษะการทำงานและการประกอบอาชี
 


__________________________________________เข้าชม : 1155
 
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำภอเมืองตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05