[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กองลูกเสือ กศน.วังวิเศษ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556

พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556


 

กองลูกเสือ กศน.วังวิเศษ สังกัดสำนักงาน กศน.จัวหวัดตรังร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556    โดยมีลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี  เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2454 พระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดลูกเสือได้พระราชทานคำขวัญไว้ว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์" ดังนั้น คณะลูกเสือแห่งชาติ จึงได้ถือเอาวันที่ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ การที่พระองค์ท่านได้ทรงนำเอากิจการของลูกเสือมาเผยแพร่ในประเทศไทย เนื่องด้วยทรงมีพระราชประสงค์ในอันที่จะนำเอาวิชาการ
และความรู้จากกระบวนการลูกเสือ มาฝึกอบรมเยาวชนของชาติให้มีความซื่อสัตย์ กล้าหาญ อดทน เสียสละ มีวินัย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากิจการของลูกเสือได้แพร่หลายและเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ และในปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช รัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ยังความปลาบปลื้ม ปิติยินดี และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงแก่คณะลูกเสือไทยกองลูกเสือ กศน.ตรัง รายงาน


เข้าชม : 1604


เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      กองลูกเสือ กศน.อำเภอวังวิเศษ จ.ตรัง จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด 11 / ก.ค. / 2556
      กองลูกเสือ กศน.วังวิเศษ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 11 / ก.ค. / 2556


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05