[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 

  

  

30 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการฝึกลูกเสือวิสามัญ ซึ่งจัดโดย กศน.อำเภอย่านตาขาว ร่วมกับกศน.อำเภอกันตัง
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการฝึกลูกเสือวิสามัญ ซึ่งจัดโดย กศน.อำเภอย่านตาขาว ร่วมกับกศน.อำเภอกันตัง
29 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการงานชุมนุมลูกเสือ กศน.ค่ายย่อยที่ 6 \\\"ค่ายวัวกระทิง\\\"
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำนางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง และนายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัครฯ ร่วมประชุมคณะกรรรมการงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2 ค่ายย่อยที่ 6 \\\"ค่ายวัวกระทิง\\\"
29 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ของนักศึกษา หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กศน.อำเภอห้วยยอด
นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ของนักศึกษา หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กศน.อำเภอห้วยยอด
27 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
26 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
23 / พ.ค. / 2557 : ข่าวทั่วไป
นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะข้าราชการ บรรณารักษณ์ และบุคลากรสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่ คุณแม่กู คงอินทร์ (ทองเอียบ) คุณย่านายนพรัตน์ โชติเกษมกุล
นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะข้าราชการ บรรณารักษณ์ และบุคลากรสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่ คุณแม่กู คงอินทร์ (ทองเอียบ) คุณย่านายนพรัตน์ โชติเกษมกุล
22 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมสวดอภิธรรมศพ คุณแม่พาส แก้วมี มารดาของนายวัฒนา แก้วมี และนางสาวจุฑามาส แก้วมี
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมสวดอภิธรรมศพ คุณแม่พาส แก้วมี มารดาของนายวัฒนา แก้วมี และนางสาวจุฑามาส แก้วมี บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และ ก
21 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย คุณแม่พาส แก้วมี มารดาของนายวัฒนา แก้วมี และนางสาวจุฑามาส แก้วมี
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย คุณแม่พาส แก้วมี มารดาของนายวัฒนา แก้วมี และนางสาวจุฑามาส แก้วมี
20 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และนายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว เข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำเพื่อขยายผลเกษตรธรรมชาติ
ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน. มูลนิธิเอ็มโอเอไทย และ MOA international โดยมี นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร
16 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชุมชี้แจงและให้นโยบายการปฏิบัติงานครูผู้สอนคนพิการ สังกัด กศน.จังหวัดตรัง
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชุมชี้แจงและให้นโยบายการปฏิบัติงานครูผู้สอนคนพิการ สังกัด กศน.จังหวัดตรัง
15 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และคณะ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑ (ภาคใต้)
โดยมี ท่านเลขาธิการ กศน. นายประเสริฐ บุญเรือง เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรในช่วงบาย วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
13 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ตรัง
บุคลากร สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ตรัง
8 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคลตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคลตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 2 อัตรา
6 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาบุคลากร การสัมมนาประเมินผลก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และ สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาบุคลากร การสัมมนาประเมินผลก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และ สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่
2 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง ประชุมเตรียมงานการสัมมนาสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตร
กศน.ตรัง ประชุมเตรียมงานการสัมมนาสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตร
1 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดตรัง คัดเลือกผลงานดีเด่น กิจกรรมอาเซียนศึกษาระดับจังหวัด
กศน.จังหวัดตรัง คัดเลือกผลงานดีเด่น กิจกรรมอาเซียนศึกษาระดับจังหวัด
1 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง ประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย ครึ่งปีงบประมาณ 2557 ประจำไตรมาสที่ 3/2557
กศน.ตรัง ประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย ครึ่งปีงบประมาณ 2557 ประจำไตรมาสที่ 3/2557
28 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตรัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP และอบรมชี้แจงแนวทางการจัดการเกี่ยวกับการเงิน
กศน.ตรัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP และอบรมชี้แจงแนวทางการจัดการเกี่ยวกับการเงิน
26 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
การประเมินการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
25 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. นำคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ และบุคลากรในสังกัด บันทึกเทปรายการสายใย กศน. ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง และพื้นที่ กศน.อำเภอกันตัง
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. นำคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ และบุคลากรในสังกัด บันทึกเทปรายการสายใย กศน. ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง และพื้นที่ กศน.อำเภอกันตัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05