[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 

  

  

10 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
9 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายบริพัทธ์ สิงหพันธ์ (เสื้อสีขาว) นักศึกษา กศน.อำเภอห้วยยอด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558
นายบริพัทธ์ สิงหพันธ์ (เสื้อสีขาว) นักศึกษา กศน.อำเภอห้วยยอด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558
9 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ นำบุคลากรในสังกัด เข้าคาราวะอวยพร นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ นำบุคลากรในสังกัด เข้าคาราวะอวยพร นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558
8 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ส่งมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด แก่ครูผู้สอนคนพิการ สังกัด กศน.จังหวัดตรัง
วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ส่งมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด แก่ครูผู้สอนคนพิการ สังกัด กศน.จังหวัดตรัง
7 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชุมบุคลากรที่พักอาศัยอยู่บ้านพักสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชุมบุคลากรที่พักอาศัยอยู่บ้านพักสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
6 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.สิเกา เข้าคาราวะอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผอ.กศน.สิเกา เข้าคาราวะอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
30 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เข้าคาราวะอวยพรนายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสใกล้เข้าเทศกาลปีใหม่ 2558
คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เข้าคาราวะอวยพรนายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสใกล้เข้าเทศกาลปีใหม่ 2558
30 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เข้าร่วมคาราวะอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2558 นายอุทัย พงศ์จันทรเสถียร อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจัง
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เข้าร่วมคาราวะอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2558 นายอุทัย พงศ์จันทรเสถียร อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจัง
30 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เข้าร่วมคาราวะอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2558 นายบุญลาภ วังช่วย อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เข้าร่วมคาราวะอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2558 นายบุญลาภ วังช่วย อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง
29 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกันตัง เข้าคาราวะอวยพร นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสใกล้เข้าเทศกาลปีใหม่ 2558
กศน.อำเภอกันตัง เข้าคาราวะอวยพร นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสใกล้เข้าเทศกาลปีใหม่ 2558
29 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปะเหลียน เข้าคาราวะอวยพร นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสใกล้เข้าเทศกาลปีใหม่ 2558
กศน.อำเภอปะเหลียน เข้าคาราวะอวยพร นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสใกล้เข้าเทศกาลปีใหม่ 2558
29 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอย่านตาขาว เข้าคาราวะอวยพร นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสใกล้เข้าเทศกาลปีใหม่ 2558
นายไพรัช หัตถิยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว นำตัวแทนข้าราชการ บุคลากร ในสังกัด กศน.อำเภอย่านตาขาว เข้าคาราวะอวยพร นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสใกล้เข้าเทศกาลปีใหม่ 2558
29 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอนาโยง เข้าคาราวะอวยพร นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสใกล้เข้าเทศกาลปีใหม่ 2558
นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง นำคณะข้าราชการ ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ในสังกัด กศน.อำเภอนาโยง เข้าคาราวะอวยพร นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสใกล้เข้าเทศกาลปีใหม่ 2558
25 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าคาราวะอวยพร นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสใกล้เข้าเทศกาลปีใหม่ 2558
กศน.อำเภอเมืองตรัง เข้าคาราวะอวยพร นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสใกล้เข้าเทศกาลปีใหม่ 2558
15 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ กศน.อำเภอกันตัง เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่ ครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอกันตัง
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ กศน.อำเภอกันตัง เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่ ครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอกันตัง
8 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดตรัง ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องใน วันที่ 5 ธันวาคม 2557
กศน.จังหวัดตรัง ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องใน วันที่ 5 ธันวาคม 2557
5 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
5 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
3 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานเปิดงานรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
ชั้นต่ำกว่าชั้นสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิ์มาลา ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ครั้งนี้มีข้าราชการ พนักงานราชการเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ รวมทั้งสิ้น 28 ราย
29 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักกีฬาวอลเลย์บอล ฝึกซ้อมในการแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี 2557
นักกีฬาวอลเลย์บอล ฝึกซ้อมในการแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี 2557

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05